Sky: live:thomas_22997 Zalo: 0795155993
Phần mềm dự báo nhu cầu giao thông

SẢN PHẨM

Phần mềm dự báo nhu cầu giao thông

Hãng sản xuất: 

Pil

Cube (Citilabs - Hoa Kỳ) là bộ sản phẩm phần mềm được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới giúp lập kế hoạch vận chuyển. Cube có một loạt các khả năng đặc biệt, dễ sử dụng để mô hình hóa toàn diện hệ thống giao thông. Với Cube, bạn có thể phân tích và ước tính các tác động của các cải tiến cơ sở hạ tầng và các chính sách điều hành đối với hệ thống giao thông.
Các mô-đun Cube bao gồm: Cube Base, Cube Voyager và Cube Analyst

I. Cube Base
Cube Base, với chức năng GIS thông qua ArcGIS, cung cấp và phân tích dữ liệu tương tác đầu vào, xây dựng và cung cấp tài liệu mô hình, phát triển và so sánh kịch bản. 

1. Scenario Manager (Trình Quản lý Kịch bản)

Cho biết các thông số và dữ liệu mô hình chính để dễ dàng tạo và thử nghiệm các kịch bản. Cube làm nổi bật các tham số và dữ liệu trong mô hình mà bạn muốn thay đổi giữa các kịch bản, tự động định vị các giá trị này và tạo ra các nhắc nhở trên menu, người dùng có thể chạy các kịch bản cụ thể hoặc tất cả các kịch bản mà không cần phải can thiệp thêm. 

2. Application Manager (Trình quản lý Ứng dụng)
Sử dụng một hệ thống biểu đồ dòng để thiết kế, mã hóa, lập hồ sơ và chạy mô hình. Dữ liệu đầu vào và đầu ra được hiển thị trong ngữ cảnh của mô hình và có thể được xem hoặc chỉnh sửa bằng cách nhấp đúp vào nó. 

3. Cube GIS

Cube là một hệ thống GIS độc quyền và vẫn tương thích 100% với hệ thống GIS tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, ArcGIS của ESRI, giúp cho các chuyên gia lẫn các nhà sản xuất không chuyên dễ dàng tham gia vào việc chuẩn bị và phân tích kịch bản. 

4. Cube Reports

Chúng được thiết lập trước như một thư viện các báo cáo trong biểu mẫu bảng và biểu đồ để phân tích và so sánh kịch bản. Khi một kịch bản mới được chạy, tất cả các báo cáo trong 'thư viện' này đều có thể được xem chỉ với một hoặc hai lần nhấp chuột. 

II. Cube Voyager

Là phần mở rộng của Cube cho phép bạn xây dựng mô hình khu vực vĩ mô để hiểu nhu cầu đi lại cá nhân trên quy mô lớn. Cube Voyager có thể mô hình rõ ràng tất cả các dạng nút giao thông và đã được ứng dụng trong nhiều năm cho đô thị, cũng như các mô hình quy mô lớn.

III. Cube Analyst

Là phần mở rộng của Cube được phát triển đặc biệt cho việc dự đoán và cập nhật sự tĩnh và động của các loại phương tiện ô tô, xe tải và xe công cộng. 

Ngoài các mô-đun đã đề cập ở trên, có thể sử dụng trong cùng một hệ thống mô hình những Cube Extensions khác như Cube Avenue, Cube Cargo, Cube Land và Cube Cluster.
• Cube Avenue là một giải pháp mô phỏng hệ thấp chiều của thành phố để mô hình quy mô tắc nghẽn giao thông trong một ngày. 
• Cube Dynasim là một giải pháp mô phỏng giao thông vi mô, mô phỏng tất cả các khía cạnh của hoạt động giao thông và bãi đỗ xe. 
• Cube Cargo: Thư viện các chương trình dự báo luồng hàng hóa khu vực và đường dài, và nhu cầu xe tải, mô hình hóa vận chuyển hàng hóa trong toàn thành phố hoặc khu vực để hiểu được tác động của dòng chảy hàng hóa.
• Cube Land dự đoán những thay đổi về sử dụng đất khi sửa đổi hệ thống giao thông, là một mô hình sử dụng đất kinh tế để mang lại những tương tác giao thông vận tải thực tế vào quá trình mô hình hóa. 
• Cube Cluster phân phối các quy trình chạy mô hình trên nhiều bộ vi xử lý máy tính trong một máy hoặc trên các nhóm máy cùng kết nối để xử lý mô hình.