Sky: live:thomas_22997 Zalo: 0795155993
Thiết bị cắt cánh hiện trường

SẢN PHẨM

Thiết bị cắt cánh hiện trường

Hãng sản xuất:

Geonor

Giới thiệu: 

Thí nghiệm cắt cánh hiện trường dùng để xác định sức kháng cắt không thoát nước của đất ở hiện trường, được sử dụng cho các loại đất dính mềm yếu, bão hòa. Thí nghiệm này không áp dụng đối với đất có khả năng thoát nước nhanh (như đất loại cát, đất hòn lớn, đất trường nở, đất lẫn nhiều mảnh đá, vỏ sò. Thí nghiệm được thực hiện trong hoặc ngoài các lỗ khoan. Khi đưa cánh đến độ sâu thí nghiệm, tiến hành xoay cánh cắt đất với một tốc độ thích hợp, phản lực cắt đất được đo bằng vòng lực ở phía trên. Kết quả sau cùng là cường độ kháng cắt của đất ở độ sâu thí nghiệm.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Geonor chuyên cung cấp các sản phẩm thiết bị cắt cánh hiện trường để xác định sức kháng cắt không thoát nước của đất, được sử dụng cho các loại đất dính mềm yếu, bão hoà nước. Thí nghiệm cắt cánh hiện trường cầm tay kết hợp cùng công tác khoan xoay lấy mẫu. Thí nghiệm được thực hiện trong hoặc ngoài các lỗ khoan (ấn trực tiếp từ mặt đất).