Synergi Life

  • hình ảnh

Synergi Life - Phần mềm quản lý rủi ro và QHSE

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Synergi Life là một giải pháp dành cho các doanh nghiệp để quản lý rủi ro và QHSE. Phần mềm bao gồm rất nhiều các tiến trình công việc như báo cáo, phân tích, hành động khắc phục, thông tin liên lạc, chia sẻ kinh...

Liên hệ
Đăng ký mua

Sản phẩm liên quan

Phast Software - Phần mềm mô phỏng hậu quả

Phast Software - Phần mềm mô phỏng hậu quả

Giá: Liên hệ

Phần mềm phân tích rủi ro mô hình hóa hậu quả toàn diện cho...

Chi tiết sản phẩm
Safeti - Phần mềm đánh giá rủi ro định lượng

Safeti - Phần mềm đánh giá rủi ro định lượng

Giá: Liên hệ

Phần mềm đánh giá định lượng rủi ro và tần suất rủi ro các công...

Chi tiết sản phẩm