Phần mềm RADIA

  • hình ảnh

RADIA - Mô phỏng, phân tích và đánh giá tác động của sóng điện từ tới môi trường

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Phần mềm đánh giá ô nhiễm điện từ do điện thoại di động và các thiết bị khác có thể ảnh hưởng có đối với: tác động môi trường, kỹ thuật môi trường, kiểm toán môi trường và quản lý môi trường nói chung.

Liên hệ
Đăng ký mua