DESCAR

  • hình ảnh

DESCAR - Phần mềm kiểm soát, mô phỏng quá trình ô nhiễm nước

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Phần mềm kiểm soát ô nhiễm nước, mô phỏng quá trình ô nhiễm và đánh giá tác động của ô nhiễm nước.

Liên hệ
Đăng ký mua