Đánh giá quá trình hợp tác giữa DNV, PTSC M&C và Viện Năng lượng

Đánh giá quá trình hợp tác giữa DNV, PTSC M&C và Viện Năng lượng

30/06/2023

Ngày 27/4/2023, sau gần 5 tháng ký MoU nhằm nâng cao hơn nữa năng lực phát triển lĩnh vực điện...

TechAZ cùng hãng DNV đến thăm và trao đổi hợp tác với Đại học Xây dựng HN về phần mềm SESAM, BLADED cho điện gió ngoài khơi

TechAZ cùng hãng DNV đến thăm và trao đổi hợp tác với Đại học Xây dựng HN về...

08/12/2022

Ngày 07/12/2022 vừa qua, đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ AZ cùng đại diện của hãng DNV đã...

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa DNV, PTSC M&C và Viện Năng lượng – cam kết hỗ trợ phát triển lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa DNV, PTSC M&C và Viện Năng lượng – cam kết hỗ...

08/12/2022

Ngày 07 tháng 12 năm 2022, tại Trụ sở Viện Năng lượng (06 Tôn Thất Tùng Đống Đa...

TechAZ cùng hãng DNV đến thăm và làm việc với IPC E&C về phần mềm SESAM, BLADED cho điện gió ngoài khơi

TechAZ cùng hãng DNV đến thăm và làm việc với IPC E&C về phần mềm SESAM, BLADED cho...

07/12/2022

Ngày 06/12/2022 vừa qua, đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ AZ cùng đại diện của hãng DNV đã...

TechAZ cùng hãng DNV đến thăm và làm việc với FECON về phần mềm SESAM, BLADED cho điện gió ngoài khơi

TechAZ cùng hãng DNV đến thăm và làm việc với FECON về phần mềm SESAM, BLADED cho điện...

06/12/2022

Ngày 05/12/2022 vừa qua, đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ AZ cùng đại diện của hãng DNV đã...

TechAZ cùng hãng DNV đến thăm và làm việc với PECC1 về phần mềm SESAM, BLADED cho điện gió ngoài khơi

TechAZ cùng hãng DNV đến thăm và làm việc với PECC1 về phần mềm SESAM, BLADED cho điện...

06/12/2022

Ngày 05/12/2022 vừa qua, đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ AZ cùng đại diện của hãng DNV đã...

TechAZ cùng hãng DNV đến thăm và làm việc với PVE về phần mềm SESAM, BLADED cho điện gió ngoài khơi

TechAZ cùng hãng DNV đến thăm và làm việc với PVE về phần mềm SESAM, BLADED cho điện...

23/09/2022

Ngày 22/9/2022 vừa qua, đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ AZ cùng đại diện của hãng DNV đã...

TechAZ cùng hãng DNV đến thăm và làm việc với Vietsovpetro về phần mềm SESAM, BLADED cho điện gió ngoài khơi

TechAZ cùng hãng DNV đến thăm và làm việc với Vietsovpetro về phần mềm SESAM, BLADED cho điện...

22/09/2022

Ngày 21/9/2022 vừa qua, đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ AZ cùng đại diện của hãng DNV đã...