INCIDENT ANALYST

  • hình ảnh

INCIDENT ANALYST - Phần mềm mô hình hóa phân tán khí độc công nghiệp

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Phần mềm mô hình hoá cho Chuyên gia phân tích sự cố BREEZE® của EHS kết hợp một bộ các mô hình phân tán khí độc tiêu chuẩn công nghiệp mật độ vừa và dày đặc nhằm dự đoán nồng độ hoá học và mức...

Liên hệ
Đăng ký mua