Synergi Plant - Quản lý rủi ro toàn vẹn cho nhà máy

  • hình ảnh

Synergi Plant - Phần mềm quản lý rủi ro tài sản

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Synergi Plant là một giải pháp phần mềm của DNV, được xây dựng trên thực tiễn kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý. Phần mềm sẽ cung cấp một cách tiếp cận PDCA hoàn chỉnh để quản lý rủi ro tài sản, đã được sử...

Liên hệ
Đăng ký mua