Synergi Water - Phần mềm mô phỏng phân phối nước tiên tiến

  • hình ảnh

Synergi Water - Phần mềm mô hình hóa và phân tích mạng lưới ống dẫn khép kín

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Synergi Water gói phần mềm mô phỏng của chúng tôi cho mô hình hóa và phân tích mạng lưới ống dẫn khép kín của đường ống, bộ máy điều chỉnh, van, máy bơm, hồ chứa nước, bể chứa nước, giếng đào và giếng khoan...

Liên hệ
Đăng ký mua