Phần mềm WindPRO

  • hình ảnh

windPro - Phần mềm tính toán thiết kế, quy hoạch điện gió

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Phần mềm windPRO phục vụ việc thiết kế và quy hoạch các dự án điện gió với các tính năng bao gồm: phân tích dữ liệu gió, tính toán năng suất, đánh giá rủi ro, đánh giá sự phù hợp của địa điểm, tính toán...

Liên hệ
Đăng ký mua

Sản phẩm liên quan