DNV phát hành phiên bản mới của phần mềm PHAST và phần mềm SAFETI

25/02/2022

Lượt xem 67

DNV ra mắt phần mềm Phast và phần mềm Safeti phiên bản mới 8.61. Với một phương pháp mới để lập mô hình độc hại gây tử vong và một số bản sửa lỗi nhỏ.

 

Quý Khách hàng thân mến,

 

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc phát hành phần mềm Phastphần mềm Safeti phiên bản 8.61. Với một phương pháp mới để lập mô hình độc hại gây tử vong và một số bản sửa lỗi nhỏ.

Phương pháp mới, nồng độ chất độc và probit, cho phép xác định tỷ lệ gây tử vong cho các quần thể tiếp xúc với nồng độ do người dùng xác định của vật liệu hoặc hỗn hợp độc hại đã chọn. Đối với các quần thể không tiếp xúc với nồng độ do người dùng xác định, tỷ lệ gây tử vong sẽ được xác định bằng hàm probit. Cải tiến này đã được đưa ra sau một thay đổi gần đây trong Tiêu chuẩn Dầu khí Qatar về Quản lý Rủi ro HSE.

 

Chúng tôi hy vọng Quý Khách hài lòng với phiên bản mới này và chúng tôi đánh giá cao bất kỳ phản hồi nào mà Quý Khách có.

 

Đối với các câu hỏi hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới software.support@dnv.com hoặc info@techaz.com.vn